Zajęcia otwarte

Nasze przedszkole jest placówką zawsze "otwartą dla rodziców". Organizujemy systematycznie Zajęcia Otwarte, na których nauczyciele prezentują wiedzę i umiejętności dzieci. Jest to okazja do obserwowania swojej pociechy podczas pracy, nauki i zabawy.

Jednak, aby nie zakłócać pracy przedszkola swoją obecnością - prosimy zapoznać się z regulaminem przebywania rodzica na terenie placówki:

 

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "AKWARELLA"

 

 

 1. Przedszkole "Akwarella" jest przedszkolem otwartym dla rodziców tj. rodzice zawsze i o każdej porze dnia mogą odwiedzić dzieci w przedszkolu lub z nimi pozostać na terenie placówki - jeśli tylko czują taką potrzebę. Na zajęcia dydaktyczne również zapraszamy każdego dnia, bez potrzeby wcześniejszego uprzedzania Nauczyciela Prowadzącego lub Dyrekcji "Akwarelli". Jeśli obecność rodzica w żaden sposób nie zakłóca funkcjonowania dzieci, pracy Nauczycieli i działalności placówki, rodzic może przebywać na terenie przedszkola dowolny wymiar czasu. Jeśli jednak Nauczyciel zauważy, że obecność rodzica wpływa negatywnie na zachowanie dziecka/dzieci,  ma prawo poprosić o opuszczenie sali przez rodzica, który może poczekać na dziecko np. w "Sali Globusowej".
 2. Na teren przedszkola można wchodzić w zmienionym obuwiu lub należy nałożyć ochraniacze na buty.
 3. Korzystanie z toalety możliwe jest w WC dla personelu.
 4. Możliwe jest pozostawienie okrycia wierzchniego na wieszaku dla dorosłych.
 5. Rodzic może korzystać tylko z szafki swojego dziecka i tym, samym zabrania się otwierania szafek innych dzieci.
 6. Rodzicom zabrania się wchodzenia do kuchni (ze względów higieniczno-sanitarnych) oraz do magazynów przedszkola.
 7. Podczas pobytu w placówce nie należy zachowywać się głośno.
 8. Rozmowy telefoniczne możliwe są tylko na korytarzu, a najlepiej jeśli rodzic będzie przeprowadzał rozmowy przez telefon na zewnątrz placówki lub w szatni swojego dziecka.
 9. Prosimy o wyłączenie sygnału dźwiękowego telefonu, jeśli planują Państwo dłuższy pobyt w przedszkolu, a na pewno obowiązkowo na czas pobytu w sali dzieci.
 10. W czasie przebywania na terenie placówki rodzic ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach na prośbę Nauczycieli, pomagać w ich obowiązkach i czynnościach przy dzieciach tj. rodzic powinien "wejść" w życie przedszkolne "Akwarelli".
 11. W czasie pory snu przedszkolaków, w czasie spożywania posiłków oraz na prośbę Nauczyciela prowadzącego grupę, rodzice mają obowiązek poczekania w szatni swojego dziecka lub w "Sali Globusowej".
 12. Placówka nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, nie będących wychowankami przedszkola, a przebywających na jej terenie. Wychowankiem przedszkola jest dziecko, którego rodzice związani są umową cywilną z przedszkolem.
 13. Podczas okresu adaptacyjnego w przedszkolu dla dzieci, rozpoczynających "przygodę edukacyjną" w "Akwarelli", obecność bliskiej osoby jest wskazana (może być to: rodzic, babcia, dziadek, wujek, ciocia, opiekun dziecka, opiekun prawny dziecka, rodzeństwo dziecka powyżej 18 roku życia i wszystkie inne osoby, poza rodzicami i prawnymi opiekunami, które muszą być wymienione w KARCIE ADAPTACJI DZIECKA/KARCIE ODBIORU DZIECKA). Jeśli jednak rodzic nie widzi potrzeby swojej obecności w sali dziecka podczas okresu adaptacyjnego - oczywiście uszanujemy ten wybór.
 14. Odbycie okresu adaptacyjnego dziecka w przedszkolu "Akwarella" jest wskazane, ale nie jest obowiązkowe.
 15. Umawianie się z Nauczycielami na spotkania indywidualne lub dłuższe rozmowy określa KARTA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA "AKWARELLA".
 16. Jeśli Państwa obecność zakłócać będzie porządek dnia dzieci, przebieg zajęć, wycieczek lub powodować będzie płacz dzieci, kadra przedszkola ma prawo podjąć decyzję o konieczności opuszczenia sali lub placówki przez rodzica. W niektórych przypadkach możliwe będzie przeczekanie "trudnego momentu" w szatni swojego dziecka lub w Sali "Globusowej".
 17. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie "Akwarelli".
 18. Prosimy również o wyrozumiałość i wspieranie Nauczycieli, a jeśli coś Państwa zaniepokoi w ich postępowaniu z dziećmi - prosimy zwrócić się z uwagami do Dyrekcji.

 19. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu w "Akwarelli"