Profil i Misja

 

"Należy uznać, że rysunek dziecka jest przedmiotem autentycznej
i wartościowej sztuki, a więc niech żyją rysunki dzieci i tym gorzej dla tych, którzy traktują je obojętnie".

Fernand Le'ger


"Twórczość towarzyszyła rozwojowi naszego gatunku, była z nim organicznie związana, jako wynik i jako siła sprawcza ewolucyjnych przeobrażeń. [...]
Dar tworzenia od zamierzchłych czasów był uważany za przywilej bogów, dlatego też stosunkowo późno zaczęto określać czynności człowieka mianem - twórczość, a jego samego - twórcą."

S. Popek


  "Jeśli potrafimy się zachwycać naturą i życiem, przepełnieni wrażliwością  na piękno, mając oczy otwarte, wolni od egoizmu - wtedy napełni nas prawdziwa radość"

Aleksander Herzen
   

Przedszkole "Akwarella" ma profil geograficzno-plastyczny. Pragniemy, aby dzieci poprzez twórczość plastyczną, robienie zdjęć przyrodzie dowiadywały się, jak siły natury kształtują Ziemię, wiedziały do czego służy mapa, poznawały zwyczaje różnych krajów.
W "Akwarelli" rozbudzamy ciekawość dzieci zjawiskami przyrodniczymi, kosmosem. Uświadamiamy, że są inne planety. Odpowiadamy na pytania:
Dlaczego świeci Słońce? Dlaczego jest dzień i noc? Co to jest rzeka? Jak powstały góry? Co to jest wulkan? Dlaczego są pory roku? 
I wiele, wiele innych...

W formie zabaw wkraczamy z dziećmi w świat edukacji geograficznej, która inspiruje dzieci do zadawania pytań, pobudza myślenie logiczne, nakłania do wyciągania wniosków, przewidywania skutków jakiegoś zjawiska przyrodniczego. Wiedza geograficzna wplata się w naszej placówce w różne techniki plastyczne, które przedszkolaki poznają każdego dnia.
Mamy nadzieję, że efektem edukacji w naszym przedszkolu, zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, będzie między innymi:

  • tolerancja innych kultur i nacji
  • zwiększona odporność dziecka na reklamę
  • większa umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i stresem
  • większe poczucie własnej wartości
  • umiejętność pracy zespołowej
  • wzbudzenie ciekawości światem i twórczością człowieka 
  • umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu
  • wzbudzenie potrzeby realizowania swoich pasji i marzeń
  • większa samodzielność dziecka
  • osiągnięcie gotowości szkolnej
 
   
Czego życzymy sobie i Państwa pociechom