Kadra i specjaliści

Wszyscy nauczyciele i pracownicy naszego przedszkola posiadają wymagane kwalifikacje i wykształcenie, potrzebne do podjęcia pracy w przedszkolu.

 

 

 

 Dyrektor Przedszkola:   mgr Krystyna Orłowska 

czuwa nad przebiegiem terapii wad wymowy dzieci oraz prawidłowo i sprawnie zorganizowaną pracą całej kadry przedszkolnej
 

jest odpowiedzialny za realizację wybranych przez kadrę przedszkola programów nauczania dzieci

pomaga nauczycielom w tworzeniu ciekawych zajęć, w organizowaniu imprez przedszkolnych, wycieczek, w wymyślaniu ciekawych dekoracji, które są wywieszane w przedszkolu

wspiera kadrę w codziennej pracy i motywuje do ciągłego rozwijania się, dokształcania ...

przygotowuje/prowadzi szkolenia dla kadry

strzeże czystości przedszkola oraz bezpieczeństwa dzieci

jest odpowiedzialny za wypełnianie, uzupełnianie i tworzenie dokumentacji przedszkolnej

 

Nauczyciele

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych, kursach i wykładach o tematyce pedagogicznej. Szanują dzieci, znają i respektują ich prawa. Mają swoje pasje i kochają planetę, na której żyją.

Instruktorzy

prowadzą z dziećmi w ciągu tygodnia rozmaite zajęcia  w formie zabawy, śpiewu, pląsów tanecznych, konkursów, lepienia "dzieł"  z mas plastycznych, pracy z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych.

 
Pomoc przedszkolna

pomaga Nauczycielom w ubieraniu dzieci wychodzących na plac zabaw, w sprzątaniu po pracach plastycznych stolików i sal, w przygotowywaniu najmłodszych do snu ...

Kucharz

codziennie przygotowuje dla dzieci urozmaicone i smaczne posiłki, uwzględniając normy żywieniowe i diety naszych przedszkolaków. Wiele potraw "gotuje" w specjalnym piecu konwekcyjnym bez użycia tłuszczu, na parze oraz stara się "przemycić" w daniach różne warzywa tak, aby dzieciom one smakowały, albo wyglądały na "coś smakowitego" :) ...